Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań powiatu słupeckiego o charakterze pożytku publicznego w 2021 r.

uchwała