Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Polityka Bezpieczeństwa

Zarządzenie 31/2018 Starosty Słupeckiego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz obowiązku zgłaszania wydawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Słupcy.