Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Wykaz danych o dokumentach

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Powiecie Słupeckim.

Karta typu A:
Wnioski o wydanie decyzji Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego
 
Karta typu B:
Decyzje i postanowienia Wskazania lokalizacyjne
 
Karta typu C:
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
 
Karta typu D:
Polityki, strategie, plany lub programy
 
Karta typu E:
Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Analizy porealizacyjne Przeglądy ekologiczne Raporty o bezpieczeństwie Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
 
Karta typu F:
Prognozy oddziaływania na środowisko Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium Opracowania ekofizjograficzne Rejestry substancji niebezpiecznych Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska Rejestry poważnych awarii
 
Karta typu G:
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
 
Karta typu H:
Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia
 
Karta typu I:
Inne dokumenty
 
Wyszukiwanie kart w Wykazie: