Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

REJESTR TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI

REJESTR TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI ORAZ TERENÓW, NA KTÓRYCH WYSTEPUJĄ TE RUCHY

 

Zgodnie z art. 110a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2015r., poz. 196 z późn. zm.), starosta prowadzi obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestr zawierający informacje o tych terenach.

 

W prowadzonym przez Starostę Słupeckiego ww. rejestrze brak jest wpisów.