Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Opinie RIO

Uchwała nr SO-0951/10/P/6/Ko/2015 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Słupeckiego

Uchwała SO-0957/49/6/Ko/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie WPF Powiatu Słupeckiego na lata 2