Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Opinie RIO

Uchwała nr SO-0950/43/6/Ko/2014 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu

Uchwała nr SO-0951/9/P/6/Ko/2014 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Słupeckiego

Uchwała nr SO-0957/40/6/Ko/2013 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 7 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na la