Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

WPF

Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 marca 2011 roku

UCHWAŁA NR V/22/2011 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2011 – 2025

Uchwała Nr406/2010 ZPS z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2011-2025.