Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Opinie RIO

Uchwała Nr SO-0950-66-6-Ko-2011 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dn. 29.07.2011 w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu

Uchwała Nr SO-0952/II/32/6/Ko/2010 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 15 grudnia w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego