Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Prognoza kwoty długu

Wniosek o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Powiat Słupecki, zaciągniętego w 2008 roku

Prognoza kwoty długu Powiatu Słupeckiego na 2008 rok i lata następne - stan na dzień 01.01.2008