Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

Opinia RIO

Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu

Uchwała Nr 78/SO-11/04/Ko Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 lipca 2004 roku oraz Uchwała Nr 96/SO-11/04/Ko Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 września 2004 roku będąca sprostowaniem uchwały 78/SO-11/04/Ko.