Publiczny Transport Zbiorowy
Biuro Obsługi Klienta

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH

Osobom, które zgubiły rzecz ważna pomocą służy: 

BIURO RZECZY

ZNALEZIONYCH

 

Prowadzi: WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W SŁUPCY, ul. Poznańska 20, POKÓJ NR 31 (I Piętro). Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Telefon kontaktowy: 63 275 86 51

Pouczenie:

  1. 1.     Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu Cywilnego rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania                     – w ciągu 2 lat od jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeśli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeśli rzecz została oddana Staroście, znalazca staje się jej właścicielem jeśli odbierze ją w wyznaczonym przez Starostę terminie.
  2. 2.     Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest złożenie szczegółowego opisu tej rzeczy lub przedstawienie  

dokumentów potwierdzających prawa własności.

  1. 3.     Starostwo Powiatowe w Słupcy nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny znalezionych rzeczy.

 

WEZWANIE DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONYCH (Saszetka z zawartością)

 

Wezwanie.pdf

W E Z W A N I E DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONYCH Telefon komórkowy, ładowarka, do telefonu, słuchawki, brelok z kluczami, zapalniczka, portfel, banknot, papieros elektroniczny

Na podstawie art. 15, ust. 3 i 4 ustawy z dnia lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 908), ze względu na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, wzywam uprawnioną osobę
do niezwłocznego odbioru niżej wymienionej rzeczy znalezionej, która przechowywana jest w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Słupcy. Informacji udziela i dowody prawa własności przyjmuje Biuro Rzeczy Znalezionych
w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Słupeckiego, ul. Poznańska16 , pokój nr 31 (I piętro), w godz. 7.30-15.30, tel.
63 275 86 51.

 

Rzecz znaleziona: Telefon komórkowy, ładowarka, do telefonu, słuchawki, brelok z kluczami, zapalniczka, portfel, banknot, papieros elektroniczny

 

Pouczenie:

Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu cywilnego rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana
w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.

WEZWANIE DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONYCH (I-phone 6 w etui)

 

Wezwanie.pdf

WEZWANIE DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONYCH - SAMSUNG GALAXY

Wezwanie_do_odbioru_rzeczy_znalezionych_Galaxy.pdf

WEZWANIE DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONYCH (Rzecz znaleziona Sony Xperia)

wezwanie_rzecz-znaleziona_sony_xperia.pdf

W E Z W A N I E DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONYCH (Telefon komórkowy Samsung Galaxy)

 

Na podstawie art. 15, ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych       (Dz. U. z 2015 roku, poz. 397), ze względu na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, wzywam uprawnioną osobę
do niezwłocznego odbioru teefonu, który przez Starostwo Powiatowe w Słupcy został oddany do przechowywania na bankowym koncie depozytowym. Informacji udziela
i dowody prawa własności przyjmuje Biuro Rzeczy Znalezionych w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych Starostwa Słupeckiego, ul. Poznańska16C, pokój
nr 13 (I piętro), w godz. 7.30-15.30, tel. 63 2758627.

 

 

Rzecz znaleziona: Telefon Samsung Galaxy

Wezwanie.pdf

WEZWANIE DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONYCH

 

Na podstawie art. 15, ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych       (Dz. U. z 2015 roku, poz. 397), ze względu na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, wzywam uprawnioną osobę
do niezwłocznego odbioru banknotu, który przez Starostwo Powiatowe w Słupcy został oddany do przechowywania na bankowym koncie depozytowym. Informacji udziela
i dowody prawa własności przyjmuje Biuro Rzeczy Znalezionych w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych Starostwa Słupeckiego, ul. Poznańska16C, pokój
nr 13 (I piętro), w godz. 7.30-15.30, tel. 63 2758627.

 

 

Rzecz znaleziona: banknot

W E Z W A N I E DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONYCH - Tablet

W E Z W A N I E

 

DO  ODBIORU  RZECZY  ZNALEZIONYCH

 

Na podstawie art. 15, ust. 3 ustawy z dnia 30 marca 2015 roku o rzeczach znalezionych       (Dz. U. z 2015 roku, poz. 397), ze względu na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a szacunkowa wartość przekracza kwotę 100 zł, wzywam uprawnioną osobę do niezwłocznego odbioru tableta (iPad) marki Apple, który przechowywany jest w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Słupcy. Informacji udziela i dowody prawa własności przyjmuje Biuro Rzeczy Znalezionych w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych Starostwa Słupeckiego, ul. Poznańska16C, pokój nr 13 (I piętro), w godz. 7.30-15.30, tel. 63 2758627.

 

 

Rzecz znaleziona: tablet (iPad) marki Apple

W E Z W A N I E DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONYCH Rzecz znaleziona : znaczna kwota pieniędzy 

W E Z W A N I E

DO 
ODBIORU  RZECZY  ZNALEZIONYCH

Na podstawie art. 15, ust 3 ustawy z dnia 30 marca 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 397), ze
względu na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a szacunkowa wartość przekracza kwotę 100 zł, wzywam uprawnioną osobę do niezwłocznego odbioru znacznej kwoty pieniędzy,  które przez Starostwo Powiatowe w Słupcy  zostały oddane do przechowywania na bankowym koncie depozytowym. Informacji udziela i dowody prawa własności przyjmuje Biuro Rzeczy Znalezionych w Wydziale Organizacyjnym Spraw Społecznych Starostwa Słupeckiego, ul. Poznańska 16C, pokój nr 13 (I piętro),

w godz. 7.30-15.30, tel. 63 2758627.

Rzecz znaleziona : znaczna kwota pieniędzy.

W E Z W A N I E DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONYCH: Rzecz znaleziona : telefon komórkowy marki SONY

W E Z W A N I E

DO  ODBIORU  RZECZY  ZNALEZIONYCH

           Na podstawie art. 15, ust 3 ustawy z dnia 30 marca 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 397), ze względu na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a szacunkowa wartość przekracza kwotę 100 zł, wzywam uprawnioną osobę do niezwłocznego odbioru telefonu komórkowego marki SONY, znalezionego przy sklepie Twój Market, ul. Pułaskiego 6, który przechowywany jest w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Słupeckiego. Informacji udziela i dowody prawa własności przyjmuje Biuro Rzeczy Znalezionych w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych Starostwa Słupeckiego, ul. Poznańska 16C, pokój nr 13 (I piętro), w godz. 7.30-15.30, tel. 63 2758627.

 

Rzecz znaleziona : telefon komórkowy marki SONY.

 

 

 

 

W E Z W A N I E DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONYCH (Rzecz znaleziona : kurtka damska wraz z bilonem) z dnia 14 grudnia 2015

W E Z W A N I E

 

DO  ODBIORU  RZECZY  ZNALEZIONYCH

 

 

         Na podstawie art. 15, ust 3 ustawy z dnia 30 marca 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 397), ze względu na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a szacunkowa wartość przekracza kwotę 100 zł, wzywam wszystkie osoby uprawnione
do niezwłocznego odbioru kurtki damskiej wraz z bilonem , która przechowywana
jest w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Słupeckiego. Informacji udziela i dowody prawa własności przyjmuje Biuro Rzeczy Znalezionych w Wydziale Organizacyjnym
i Spraw Społecznych Starostwa Słupeckiego, ul. Poznańska 16C, pokój nr 13 (I piętro),
w godz. 7.30-15.30, tel. 63 2758627.

 

 

Rzecz znaleziona : kurtka damska wraz z bilonem.

W E Z W A N I E DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONYCH z dnia 25.09.2015

W E Z W A N I E DO  ODBIORU  RZECZY  ZNALEZIONYCH  
        

Na podstawie art. 15, ust 3 ustawy z dnia 30 marca 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 397), ze względu na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a szacunkowa wartość przekracza kwotę 100 zł, wzywam wszystkie osoby uprawnione do niezwłocznego odbioru torby podróżnej z zawartością, która przechowywana jest w Biurze Rzeczy Znalezionych Starostwa Słupeckiego. Informacji udziela i dowody prawa własności przyjmuje Biuro Rzeczy Znalezionych w Wydziale Organizacyjnym
i Spraw Społecznych Starostwa Słupeckiego, ul. Poznańska 16C, pokój nr 13 (I piętro), w godz. 7.30-15.30, tel. 63 2758627.

  Rzecz znaleziona : torba podróżna z zawartością

W E Z W A N I E DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONYCH Słupca, dnia 13 lipca 2015 r.

                                                                Słupca, dnia 13 lipca 2015 r.

 

 

W E Z W A N I E

DO ODBIORU RZECZY ZNALEZIONYCH

 

 

         Na podstawie art. 15, ust 3 ustawy z dnia 30 marca 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 397), ze względu na brak możliwości doręczenia osobie uprawnionej do odbioru rzeczy lub osoba ta jest nieznana, a szacunkowa wartość przekracza kwotę 100 zł, wzywam wszystkie osoby uprawnione do niezwłocznego odbioru niżej wyszczególnionej rzeczy znalezionej, przechowywanej na bankowym koncie depozytowym Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Słupeckiego. Informacji udziela i dowody prawa własności przyjmuje Biuro Rzeczy Znalezionych w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych Starostwa Słupeckiego, ul. Poznańska 16 C, pokój nr 13 (I piętro), w godz. 730 – 1530,
tel. 63  2758627.

 

Rzecz  znaleziona:  pieniądze w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych).

 

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH - informacja

Osobom, które zgubiły rzecz ważna pomocą służy: 

BIURO RZECZY

ZNALEZIONYCH

 

Prowadzi: WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH STAROSTWA POWIATOWEGO W SŁUPCY, ul. Poznańska 20, POKÓJ NR 31 (I Piętro). Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Telefon kontaktowy: 63 275 86 51

Pouczenie:

  1. 1.     Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu Cywilnego rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania                     – w ciągu 2 lat od jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeśli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeśli rzecz została oddana Staroście, znalazca staje się jej właścicielem jeśli odbierze ją w wyznaczonym przez Starostę terminie.
  2. 2.     Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest złożenie szczegółowego opisu tej rzeczy lub przedstawienie  

dokumentów potwierdzających prawa własności.

  1. 3.     Starostwo Powiatowe w Słupcy nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny znalezionych rzeczy.